ImpresumOchrana osobních údajů

K ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Níže najdete informace o tom, které osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání našich stránek, za jakým účelem jsou tyto údaje využívány a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.  

 

I. Všeobecné informace k návštěvě stránky www.develart.cz

a) Webová analytika

Při statistickém vyhodnocování naší internetové stránky jsou některé údaje zaznamenávány a vyhodnocovány v trvale anonymizované formě (tyto údaje jsou definovány níže, v sekci „Shromažďované údaje“). Takto anonymizované údaje jsou poskytovány našemu poskytovateli statistických služeb. Jedná se o souhrnné data, která nelze jednotlivě přiřazovat k uživateli a tedy ani jednotlivě mazat.

Shromažďované údaje

Během návštěvy stránky www.develart.cz jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytovány Vaším prohlížečem:
 • žádost (název požadovaného datového souboru) (např. www.príklad.cz/index.html)
 • typ a verze prohlížeče (např. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prohlížeče (např. česky)
 • používaný operační systém (např. Windows XP)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí/vypnutí Java
 • zapnutí/vypnutí cookies
 • sytost barev
 • Referrer URL (předchozí zobrazená stránka)
 • IP adresa – co nejrychleji anonymizovaná
 • čas přístupu
 • kliknutí
 • příp. obsah formulářů (u textových polích, jako např. jméno a heslo, je přenesena pouze informace „údaj vyplněný“ nebo „údaj nevyplněný“)
b) IP adresa

IP adresa je přenášena při zadání každé Vašeho požadavku na server. Díky tomu má server informaci o tom, kam má být odpověď na tento požadavek odeslána. Zákazníkovi je IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení, jakmile se připojí na internet. Poskytovatel internetových služeb dokáže vysledovat, kterému zákazníkovi byla vybraná IP adresa přiřazena v určitém časovém úseku. Po dobu uložení IP adresy je možné teoreticky nepřímo stanovit identitu vlastníka IP adresy. Z tohoto důvodu nejsou IP adresy trvale uchovávány námi, ani našimi poskytovateli statistických služeb, ale jsou využívány pouze za účelem určení místa, na které má být odeslána odpověď serveru na Váš požadavek, a také pro účely odvrácení potenciálních kybernetických útoků.

c) Cookies

Na více místech naší internetové stránky jsou používány takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a mohou být ukládány Vaším prohlížečem. Cookies nemohou být přiřazeny konkrétní osobě a neobsahují žádné osobní údaje. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů o Vaší osobě je provedeno pouze za předpokladu, že jste nám udělili Váš výslovný souhlas na stránce www.develart.cz.

Přijmutí cookies není nezbytným požadavkem pro prohlížení naši internetové stránky. Upozorňujeme však, že funkce kontaktního formuláře a odeslání zprávy je možné pouze za předpokladu, že jste přijmuli aktivaci technických cookies, které jsou nezbytné kvůli funkcionalitám stránek Develart. Údaje získané z použití těchto cookies budou použity výhradně na technické zabezpečení odeslání zprávy a po ukončení relace prohlížeče budou vymazány.

Nejčastěji námi používané cookies jsou dočasné cookies (tzv. Session cookies), které budou vymazány po ukončení relace prohlížeče. Kromě toho existují i ​​dlouhodobé cookies (tzv. Persistant cookies), které nám umožňují Vás rozpoznat jako anonymního návštěvníka za účelem statistiky. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry.

V nastavení prohlížeče můžete určit, zda mohou být cookies ukládána nebo ne. Pokud si nepřejete být sledován výhradně na stránce www.develart.cz, můžete vyjádřit nesouhlas. Následně však nelze dále používat stránky v plném rozsahu.

II. Získávání, zpracování a použití osobních údajů

a) Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají Vaše osobní údaje, je Develart s.r.o..

b) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o věcných a osobních poměrech o určité nebo určitelné fyzické osobě, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, jakožto i jiné údaje, které jsou Vámi zadávané při využívání kontaktního formuláře. Statistické údaje získávány během návštěvy naší stránky, které jsou popsány výše a nemohou být přímo či nepřímo spojené s konkrétní osobou, nejsou považovány za osobní údaje, a proto nejsou tímto ujednáním dotčeny.

c) Formulářové údaje

Na stránce www.develart.cz můžete využít některé formuláře pro přenos dat k nám, za účelem využívání našich služeb. Pokud se nejedná o osobní údaje, budou tyto údaje v polích formuláře uchovány a statisticky vyhodnocovány. Pokud se jedná o osobní údaje, bude statisticky shromažďován pouze údaj o úspěšném, resp. neúspěšném odeslání těchto údajů.

d) Log soubory

Při každém vstupu na internetovou stránku www.develart.cz jsou údaje o používání předávány Vašim internetovým prohlížečem a uloženy v protokolových souborech, tzv. Server Logfiles. Takto uložené datové věty obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, URL adresu stránky, IP adresu, předchozí URL adresu (tzv. Referrer), množství přenesených dat a prohlížečem přenesený User Agent (případně typ a verzi prohlížeče a využívaný operační systém).
IP adresy jsou za účelem vyhodnocování ukládány výhradně v anonymizované podobě. Vyhodnocení datových vět těchto Logfiles v anonymizované formě slouží k tomu, aby mohly být co nejrychleji identifikovány a odstraněny chyby. Zpracování těchto údajů nám také umožňuje regulovat kapacitu serveru a zlepšovat naši nabídku.

III. Bezpečný přenos údajů

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme při tom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky i ostatní systémy zpracovávající osobní údaje zajišťujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

IV. Nesouhlas s použitím údajů a jejích vymazání

Můžete požádat o vymazání údajů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře naší stránky, pokud tyto údaje nejsou dále nutné nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné. Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme pouze za účelem zachování komunikace s potenciálními klienty a zájemci o naše služby, na žádné jiné další účely je nevyužíváme. Po žádosti o vymazání bude komunikace trvale odstraněna spolu se všemi osobními údaji z našich e-mailových klientů a databází.

V. Právo na informace a další práva dotčených osob

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování uložených dat o Vaši osobě. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte zároveň (1) právo na přístup k Vašim osobním údajům, (2) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (3) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (4) právo odmítnout zpracovávání Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu, (5) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány a nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud byly Vaše osobní údaje zpracovávaný nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (tj. od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tzn. máte právo získat své osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě Vašeho souhlasu, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti je možné si nárokovat právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).

Pokud máte dotazy k ochraně dat, můžete se kdykoliv obrátit na naši zákaznickou linku prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě kontaktního formuláře se na nás můžete obrátit e-mailem na info@develart.cz nebo poštou na sídle společnosti Develart s.r.o, Vyšehradská 1349/2, 128 00, Praha 2, Česká Republika, nebo telefonicky na čísle: +420 732 643 756. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotčená osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se Vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

tien

Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobních údajů | Bližší informace