Blog

24.06.2016 19:48

5 pravidel jak vyhodnotit kvalitní SEO

1. Úspěch se neměří pozicí ve vyhledávači


Možná Vás teď tvrzení v nadpise trochu překvapilo, ale profesionální SEO agentura se nepozná jen podle toho, zda Vás dostane na první příčky ve vyhledávačích na určité klíčové slovo. Na celou problematiku je třeba se dívat mnohem komplexněji. Pokud je deklarován úspěch optimalizace pouze dosaženými pozici, svědčí to o hrubém opomenutí mnoha důležitých faktorů, které jsou pro zákazníka zcela zásadní.
Jako klienta SEO agentury je pro Vás důležitá celá řada jiných věcí. Vedla lepší pozice v Googlu k vyšší návštěvnosti Vašich stránek? A pokud ano, splnili zákazníci na stránkách cíl, ke kterému jsou stránky určeny? Vedla tedy například vyšší návštěvnost k vyšším prodejům ve Vašem e-shopu? Objednali si zákazníci službu nebo zboží, které na stránce prezentujete? Jaká byla návratnost investic do SEO?

 

2. Zaměřte se na Vaše obchodní cíle


Pro lepší pochopení celé problematiky si zvolíme modelový příklad. Jste majitelem obchodu prodávajícího přírodní BIO kosmetiku a Vaše internetové stránky sledují dva základní cíle. Usilujete o rozšíření povědomí o Vaší značce a zadruhé Vám jde na stránkách o přímý prodej Vašeho zboží. Potřebujete tedy zlepšit své pozice ve vyhledávačích Google a Seznam natolik, aby k Vám přirozené výsledky ve vyhledávačích přivedli co nejvíce lidí… Ale nyní přichází ten důležitý moment, potřebujete, aby k Vám přišlo co nejvíce lidí, které Vaše produkty zaujmou natolik, že se stanou Vašimi zákazníky. Známé moto praví, že: „Nehledáte návštěvníky, hledáte zákazníky.“
Zjednodušeně řečeno tedy vynaložené náklady na SEO – optimalizaci pro vyhledávače musí zvednout obraty ve Vašem internetovém obchodě. To je v tomto případě jediným měřítkem úspěchu, nikoliv samotná vyšší návštěvnost nebo snad lepší pozice ve vyhledávačích. Založili jste si internetový obchod proto, aby prodával Vaši BIO kosmetiku, ne proto, aby měl vysokou návštěvnost ve vyhledávači a je úkolem kvalitní SEO agentury, aby Vám průkazně doložila, že investice do optimalizace se pozitivně projevila na růstu prodejů.

 

3. Zapojte webovou analytiku

 
Při SEO vždy pracujeme s nástroji pro webovou analytiku, jakým je například Google Analytics. Při jeho správném nasazení jsme schopni přesně určit, která slova nebo skupiny slov, pro která web optimalizujeme, skutečně vedou k vyšším prodejům. Můžete namítnout, že lepší pozice ve vyhledávačích přeci vede k vyšší návštěvnosti a ta zákonitě k vyšším prodejům vždy, a tak není třeba výše popsaného postupu. Pokud hodláte investovat do SEO maximálně několik tisíc a máte úzké spektrum zákazníků, nemusíte být s následným vyhodnocováním optimalizace tolik důslední. Náklady na SEO se však v rámci ročního plánu běžně pohybují v řádu stovek tisíc korun a zde je už nutností výsledky průběžně vyhodnocovat.
Máte například vzorkovou prodejnu v Praze, vyplatí se zaměřit na klíčový výraz „přírodní kosmetika Praha“? Pod takovým výrazem mohou lidé hledat kosmetický salón používající přírodní kosmetiku, nikoliv e-shop. Přijdou-li tak na Vaše stránky a zjistí, že nenabízíte to co, co hledají, hned zase odejdou. A přesně tento problém Vám ozřejmí webová analytika. Prozradí Vám, že lidé hledající „přírodní kosmetika Praha“ u Vás tráví na stránkách průměrně 25 sekund a nenakupují žádné produkty, nemá tedy žádný smysl výraz dále optimalizovat. Vyplatila se Vám potom dobrá pozice ve vyhledávači na daný výraz, když stála v úhrnu 20 000 Kč? 

 

4. Sledujte vynaložené náklady v poměru k zisku


I sebelepší pozice ve vyhledávači jsou k ničemu, pokud náklady na optimalizaci převažují zisk ze zvýšených prodejů či objednávek služeb. Dostane-li Vás agentura na slovo „kosmetika“ na první příčky v Googlu při nákladech 50 000 Kč měsíčně, ale úzké spektrum Vašich výrobků malosériové výroby není schopné využít tohoto potenciálu, je celá koncepce SEO nastavena špatně a nemůžeme hovořit o úspěšném SEO. Z toho je patrné, jak ošemetná mohou být tvrzení: „Dostaneme Vás na první příčky ve vyhledávačích!“ Vždy je důležité vyhodnocovat návratnost investic, nikoliv jenom samotnou pozici.

 

5. Úspěch SEO hodnoťte ve správný čas


SEO optimalizace je dlouhodobý proces a je zde velmi důležitá Vaše důvěra v agenturu, že svou práci odvádí svědomitě, jelikož první prokazatelné výsledky jejího snažení budou patrné nejdříve za 4-6 měsíců. Agentura musí napřed porozumět Vašim obchodním cílům, fungování Vašeho businessu a identifikovat Vaši cílovou skupinu. Následně musí vypracovat strategii a neopomenout důkladnou analýzu klíčových slov. Poté přichází na řadu správné nasazení Google Analytics, Google Search Console a dalších analytických nástrojů pro sledování pozic ve vyhledávači. Teprve poté agentura přistupuje k dílčím úkolům samotného SEO dle časového harmonogramu.  
Zda tedy práce agentury vede k vytyčenému cíli, nezjistíte za měsíc. Nesnažte se lámat hůl nad SEO jenom proto, že Vaše stránky neobsazují za tak krátkou dobu přední pozice vyhledávačů a hodnoťte úspěch SEO až po delším časovém období.
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobních údajů | Bližší informace