Blog

06.07.2016 08:29

On-line marketing ≠ reklama na internetu

Co je to vlastně on-line marketing a je i pro váš business důležitý? Pokud bych měl být ve svém sdělení stručný a jednoznačný, má odpověď by zněla: "On-line marketing není reklama na internetu a pro Vaše on-line aktivity je zcela zásadní". Aby však tento článek nevypadal samoúčelně a jako oslí můstek pro aktivity naší společnosti DevelArt, rozebereme si svět marketingu, internetové propagace a cílů webových stránek či e-shopů z několika hledisek a důvody mého tvrzení tak lépe ozřejmíme. Ne každá firma je aktivní na internetu se stejným záměrem. Cílem Vašich stránek může být zvyšování povědomí o společnosti, lepší zákaznická podpora, budování image anebo také přímý prodej, v kterém z těchto segmentů nalezne on-line marketing svém uplatnění?

Je také důležité si definovat samotný význam slova „marketing“. Mnozí si pod tímto pojmem představí „reklamu“. U klientů je toto pochopitelné, více na pováženou však je, že rovnítko mezi těmito slovy vidí i mnohé internetové agentury, které se marketingem na internetu zabývají, anebo to alespoň proklamují.

 

Co je to internetový marketing


Celá problematika marketingu je velmi rozsáhlá a obsahově by překročila možnosti tohoto článku. Můžeme si však pro zjednodušení pomoci velmi výstižnou definicí z Wikipedie, která říká, že:

„Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka…Na základě zjištěných skutečností organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.“

Již z těchto dvou vět je jasné, že marketing není jenom „důležitý“, ale jedná se jaksi o samotnou podstatu podnikání. Vždyť o co jiného by v základě mělo v podnikání jít, než o porozumění potřebám zákazníků a optimalizovanou nabídku požadovaných produktů a služeb. Samotný internetový marketing poté zastřešuje tyto aktivity právě v on-line světě.

 

On-line marketing a jeho specifika  


Internetový marketing se tedy v základních teoretických aspektech neliší od toho v off-line segmentu, rozdílné jsou však způsoby a technologie v jeho uplatňování. Marketingový výzkum je i dotaz prodavačky v prodejně, o jakou barvu obleku má zákazník zájem. Ve světě on-line je toto mnohem složitější a je třeba využít analytické nástroje, abyste určili preference návštěvníků Vašich stránek. Na jaké saka se Vaši zákazníci nejčastěji dívají a co je nakonec odradilo od nákupu? Je to vysoká cena, dlouhá doba dodání, drahé poštovné, nevhodný materiál anebo barva? Jaké obleky máte tedy nabízet, abyste zvýšili prodeje?

Zkuste sami zapátrat v paměti, kdy jste naposledy dostali od návštěvníka Vaše e-shopu email: „Milý provozovateli internetového obchodu, ve Vašem internetovém obchodě jsem si nic nekoupil, protože neprodáváte obleky střihu slim fit antracitové barvy, který hledám.“ Jelikož lidé jednoduše opustí Vaše stránky, aniž byste zjistili důvod, máme zde internetový marketing, aby Vám se zodpovězením těchto otázek pomohl.


 

Sledujte a vyhodnocujte své obchodní cíle


Internetový marketing nachází své uplatnění i ve všech dalších oblastech internetu, než jen v samotné e-commerce. Jakékoliv stránky vznikají za nějakým účelem a mají svůj primární cíl. Úkolem marketingu je poté vyhodnocovat, zda je těchto cílů dosahováno. Příkladem může být strojírenská firma, která se prezentuje na svém nově zbudovaném vícejazyčném webu a ráda by se tak přiblížila novým potenciálním zákazníkům. Popisuje zde svou historii vzniku, užívané technologie, představuje dosud realizované investiční celky.

Které z kategorií webu především zaujaly návštěvníky stránek? Které z nich je nakonec přesvědčí k navázání spolupráce? Kontaktují noví zákazníci společnost proto, že dohledali stránky na internetu anebo se na ni obracejí na základ doporučení stávajících klientů? Generují webové stránky nové obchodní příležitosti a vyplácí se tak investovat do další propagace webu? I s těmito otázkami se dokáže internetový marketing popasovat.


 

Do internetového marketingu patří i reklama


Pokud již zjistíte, co zákazníkům schází, jaké produkty nebo služby hledají, a zda jste schopni tyto potřeby adekvátně naplnit, je samozřejmě vhodné na sebe odpovídajícím způsobem upozornit. Na řadu tedy přichází samotná reklama na internetu. Díky novým technologiím jsme navíc schopni takovou reklamu velmi přesně cílit. Můžeme se zaměřit jenom na zákazníky, kteří již v minulosti projevili o podobnou nabídku té Vaší zájem a naopak vynechat pro Vás neperspektivní segmenty trhu. Reklama má tedy určitě v internetovém marketingu své nezastupitelné místo, bylo by ale chybou prosté tapetování internetového prostoru Vaší nabídkou bez jakékoliv koncepce nazývat internetovým marketingem.

 

Internetový marketing řídí Vaše on-line aktivity


Z výše popsaného je zřejmé, že má marketing v on-line businessu svou nezastupitelnou roli a měla by mu tak být věnována dostatečná pozornost. On-line marketing prostupujeme všemi aktivitami Vaší společnosti na internetu. Podílí se na segmentaci zákazníků, optimálně zvoleném konceptu komunikace, propagace a prodeje a v neposlední řadě také vyhodnocuje, zda dochází k plnění vytyčených cílů. Samotná tvorba Vaši internetových stránek je marketingovým počinem, a tak si už můžete odpověď jistě sami, je i pro Vás internetový marketing vhodný? 
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobních údajů | Bližší informace