Blog

07.06.2018 17:45

Specifika SEO optimalizace pro Německo

Zcela dominantním vyhledávačem v Německu je Google a proto se základní techniky SEO optimalizace pro Německo příliš neliší od těch, které nachází své uplatnění i v České republice. Na druhou stranu se však německý trh od toho českého liší svou velikostí a kapitálovou vybaveností, což bychom při volbě SEO strategie měli brát určitě v úvahu. Německo představuje velmi konkurenční trh a SEO optimalizace je zde finančně náročnější, než je tomu v České republice. Celková strategie v SEO by tak měla být o to detailněji zpracovaná a průběžně vyhodnocována z hlediska ROI (Return on Investment – návratnost investic). Výhodou takto velkého trhu je naopak větší segmentace, kdy můžeme značně těžit z poptávky úzce profilovaných skupin.
 


Důležitá je počáteční SEO strategie


Jak již bylo řečeno úvodem, na německém trhu panuje značná konkurence, a tak je důležité důkladně zpracovat celkovou SEO strategii. Příliš obecné a rozsáhlé kampaně Vás zde vyčerpají mnohem dříve než v Čechách, aniž byste se dostali ke kýženému cíli. Je tedy důležité postupovat systematicky a v pravidelných intervalech vyhodnocovat dosažené výsledky v SEO.

 

Základem je analýza klíčových slov


Velmi důležitá je důkladná analýza klíčových slov, která Vám napoví, které výrazy a v jakém objemu lidé v Německu hledají. Díky celkové velikosti trhu (celá e-commerce zde dosáhla v roce 2015 obratu 40 mld. EUR a je tak zhruba 13 větší než česká) mohou i velmi konkrétní výrazy dosahovat značných objemů ve vyhledávání. Mnohdy tak i klíčová slova, která se mohou na první pohled jevit jako zcela marginální, mohou při dobrých pozicích ve vyhledávačích přinést vysokou a kvalitní návštěvnost. Problematice analýzy klíčových slov jsme se již věnovali v samostatném článku zde.

 

Prostý překlad do němčiny nestačí


Pro kvalitní SEO optimalizaci v Německu nestačí pouhý překlad výrazů z češtiny, ale je nutné provést celou analýzu klíčových slov rovnou v němčině, jelikož zájem německých zákazníků může být ve Vašem případě odlišný od těch českých a především volba slov pro vyhledávání je mnohdy dosti rozdílná. Ano, může být analýza klíčových slov v češtině jakýmsi odrazovým můstkem, ale zůstat jen u samotného překladu by bylo vyloženě chybou.

Uveďme si jeden příklad:
Máte kliniku plastické chirurgie v Plzni. Zjednodušeně můžeme říci, že se v Česku zaměřujete v SEO na výrazy „plastická chirurgie Plzeň“ nebo „plastika Plzeň“.
U zahraniční klientely si ale se samotným překladem tohoto výrazu, tedy „plastische Chirurgie in Pilsen“ nevystačíte, jelikož zákazníci z Německa budou více než konkrétně výraz "Plzeň" hledat výrazy „plastika v zahraničí“ nebo „plastika v Česku“, tedy:

Plastische Chirurgie in Ausland – plastická chirugie v zahraničí
Schönheitschirurgie in Ausland – 1. alternativa k prvnímu výrazu
Schönheitsoperationen in Ausland – 2. alternativa k prvnímu výrazu
Schönheits-OP in Ausland - 3. alternativa k prvnímu výrazu
Schönheit OP in Ausland – 4. alternativa k prvnímu výrazu
Schönheitsklinik in Ausland – klinika estetické medicíny v zahraničí
(Místo slova Ausland - zahraničí bychom mohli volit i konkrétnější výraz Tschechien - Česko)

Zkuste si pro zajímavost dohledat v česko-německém slovníku například právě výraz „Schönheitsklinik“.
Takový výraz Vám slovník ani nepřeloží a přitom je v Německu objem jeho vyhledávání v několika modifikacích několik tisíc za měsíc.


 

Kvalitní on-page optimalizace ušetří spoustu nákladů


O nezbytnosti on-page optimalizace a důsledné aplikaci pravidel long-tail není žádných pochyb, avšak v Německu toto platí dvojnásob. Jedná se o velký trh, kde konkurence disponuje značnými finančními prostředky, nemůžete proto jít na SEO hrubou silou. Čím lépe máte zvládnutou on-page optimalizaci německých stránek, tím více nakonec ušetříte na výdajích při dlouhodobé off-page optimalizaci a linkbuildingu.  Ještě předtím, než přistoupíte k linkbuildingu, je proto nezbytné v rámci on-page optimalizace vhodně strukturovat obsah stránek, metatagy, připravit kvalitní sitemap a samozřejmě v závislosti na zvolené strategii vhodně aplikovat výrazy z analýzy klíčových slov. Vaše stránky se tak stanou pro vyhledávače čitelnější a důvěryhodnější, čímž budou i snáze dosahovat vyšších pozic ve vyhledávačích.
 

 

Segmentujte trh a vyhodnocujte


Není nutné se hned zaměřit na celý trh a celkový sortiment Vaší firmy. Doporučujeme vždy klientům vybrat několik nejziskovějších či nejvíce konkurenčních segmentů z jejich portfolia zboží či služeb. Jste-li například klinika plastické chirurgie nabízející své služby i zahraniční klientele, nebudeme pro Vás v první fázi optimalizovat výrazy „plastická chirurgie“, jelikož zde bude konkurence příliš velká, ale zaměříme se na mnohem specifičtější slova, která v konečném důsledku mohou v souhrnu přivést stejný počet zákazníků při nižších marketingových výdajích. Zaměříme se tedy například v první fázi pouze na segment očních víček a výrazy jako:

Oberlidstraffung – volně přeloženo jako lifting horních víček či jenom operace horních víček
Oberlid straffen – alternativa k prvnímu výrazu
Oberlid OP – alternativa k prvnímu výrazu
Oberlidstraffung kosten – operace horních víček cena
Oberlidstraffung vorher nachher – operace horních víček před a po
Unterlidstraffung – operace dolních víček

Budeme tak schopni dříve vyhodnotit, jak je námi nastavená SEO strategie úspěšná a jaká je návratnost vynakládaných prostředků. Případně až poté rozšíříme SEO optimalizaci o další výrazy. Více o hodnocení úspěchu SEO se dočtete zde.  

 

Máte-li další dotazy ohledně optimalizace pro vyhledávače v Německu, rádi Vám zodpovíme Váš dotaz v komentáři, případně nás neváhejte přímo kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Tým DevelArt.cz
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobních údajů | Bližší informace