Blog

08.08.2016 09:51

Jak poznat kvalitní SEO agenturu?

Zažil to snad každý, kdo nějakou spolehlivou firmu na SEO poradenství již hledal. Zadáte do vyhledávače například termín „SEO optimalizace Německo“ a vyskočí na vás desítky společností, která garantují zaručený úspěch, vynikající ceny a tým plný profesionálů. Ale jak opravdu poznat tu, která SEO a celkovému marketingu rozumí a může Vám opravdu kvalifikovaně pomoci? Tento článek Vám pomůže najít klíč, jak se v nabídce různých společností alespoň trochu zorientovat a kvalitní firmy od amatérských nebo nepoctivých odlišit.
 

Co je to SEO optimalizace?


Vezměme to tedy hezky popořádku a upřesněme si, co všechno SEO optimalizace obsahuje. SEO je zkratka anglického výrazu Search Engine Optimization, což v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Pod pojmem vyhledávač rozumíme v Česku především vyhledávač Google a Seznam, jako zcela dominantní vyhledávače na trhu. SEO je tedy soubor činností, které mají za cíl pomoci Googlu a Seznamu správně interpretovat obsah Vašich stránek, určit jejich přidanou hodnotu pro zákazníky a následně maximálně vylepšit pozici Vašich stránek ve vyhledávači na relevantní hledané výrazy.
 

Jak se SEO optimalizace provádí?


U správné SEO optimalizace jde o vyvážený soubor dlouhodobých činností, které se v obecné rovině odvíjí od základních pravidel marketingu. Tím je position, segmentace, targeting a průběžné vyhodnocování zvolené marketingové strategie. Mezi jednotlivé konkrétní úkony mimo jiné patří:
 

 • Správná volba klíčových slov a jejich struktur na Vašich stránkách, která bude relevantní jak pro Váš business, tak Vaše zákazníky.
 • Budování povědomí o značce na sociálních sítích.  
 • Linkbuilding – budování relevantních zpětných odkazů ve spojení s internetovými médii.
 • Optimalizace uživatelské přívětivosti.
 • Tvorba hodnotného obsahu s maximální přidanou hodnotou pro zákazníky.

 

Jakou SEO agenturu tedy vybrat?  


Z výše popsaného je zřejmé, že poznat SEO agenturu, která by pro Vás vykonávala kvalitní SEO nebude pro laiky jednoduché, přesto existuje několik faktorů, které Vám mohou při výběru napomoci.
 


1. SEO agentura chce porozumět Vašemu obchodnímu modelu


Vytasí-li se na Vás SEO agentura s nějakým balíčkem služeb, aniž by cokoliv věděla o Vašem podnikání, měla by se u Vás rozsvítit již první varovná kontrolka. Poskytovatel kvalitních SEO služeb totiž musí napřed pochopit Váš obchodní model, zjistit, zda je pro Vás SEO jako marketingový kanál vůbec vhodné a zda je vůbec možné očekávat návratnost vynaložených prostředků. Čím víc se Vás bude SEO agentura ptát na Vaše podnikání, tím více si můžete být jisti, že rozumí celé komplexnosti SEO. Až na základě podrobné analýzy je možné určit, kolik by ve vašem případě SEO mělo stát a zde v onom konkrétním případě máte vůbec šanci na úspěch. Jakékoliv balíčky „Mini“, „Optimal“, „Maxi“ jsou tak zcela irelevantní, protože vůbec neodráží potřeby konkrétních webových stránek.  

 

2. Čeho chcete pomocí SEO optimalizace dosáhnout?


Bez cíle není ani cesty a je to právě profesionální SEO agentura, která by měla tyto cíle pomoci vytyčit. Čeho chcete pomocí SEO dosáhnout? Do kdy očekáváte návratnost vynaložených prostředků? Jaké zvýšení obratu při lepších pozicích předpokládáte? Kolik by Vám měli lepší výsledky ve vyhledávačích přinést zákazníků za měsíc, za rok? Pokud se na tyto věci agentura již při iniciální schůzce neptá, je zde velká pravděpodobnost, že i při samotné optimalizace bude bezkoncepčně vykazovat činnost bez jasnější hlubší koncepce.

 

3. SEO je nutné nejen budovat, ale také vyhodnocovat


Jak jsme si již řekli v úvodu, nedílnou součástí SEO je i pravidelné vyhodnocování zvolené strategie a tím se zdaleka nemyslí jenom sledování pozic ve vyhledávači. Více o této problematice se můžete dočíst také v tomto článku.
Pro toto vyhodnocování je přinejmenším důležitý přístup k Vašemu účtu Google Analytics a Google Search Console (původní název byl Google Webmaster Tools), pokud o data z těchto nástrojů nejeví SEO agentura zájem, můžete si být téměř jisti, že opomíjí jeden ze základních pilířů SEO optimalizace. Přinejmenším bez těchto nástrojů a jejich správného nastavení (a nebo implementace jiných jim podobných) není nikdy schopna určit, zda SEO pomohlo k vyšší návštěvnosti, vyšším obratům z prodejů a obecně k naplnění definovaných cílů.


Tedy shrnutí závěrem  

Shrňme si tedy ještě jednou v bodech, co byste měli od kvalitní SEO agentury očekávat:
 

 1. Kvalitní SEO agentura potřebuje znát Vaše marže, obraty a segmenty zboží s velkým potenciálem.
   
 2. Kvalitní SEO agentura potřebuje vědět, jak fungujete, kdo jsou Vaši zákazníci, kde je Vaše pozice na trhu a na který segment chcete cílit.
   
 3. Pro kvalitní SEO agenturu je důležité znát Vaše očekávání u optimalizace, jedině tak může předem odhadnout, zda je možné jej naplnit.
   
 4. Kvalitní SEO agentura si vyžádá od Vás přístup do Google Analytis a Google Search Console pro kontrolu dosažených výsledků. 
   
 5. Ve výsledku také pravidelně reportuje výsledky, kterých dosáhla a nejedná se zde jenom o pozice ve vyhledávačích, ale především prokazuje dosažení vytyčených cílů pomocí SEO - více o této problematice také zde.
facebook twitter gplus pinterest
tien
Copyright © 2020 Develart.de | Ochrana osobních údajů | Bližší informace